Petr Jan Vinš

ThDr. Petr Jan Vinš

Specializace:

  • Moderní jidiš literatura po roce 1815
  • Válečná poezie a próza
  • Šoa/churbn v jidiš literatuře

Výběrová bibliografie:

Bibliografie českých překladů z jidiš. Plav, 2015, č. 6–7, s. 16–19.
Izák Baševis a problém dvojího originálu. Plav, 2015, č. 6–7, s. 78–82.
Moderní jidiš literatura po roce 1800. Plav, 2015, č. 6–7, s. 9–15.
Sionisté ve službách Dvojspolku – činnost „komise pro východ“. In: Láník, Jaroslav a Kykal, Tomáš (edd.) Čtyři léta do pole okovaná. 1914 – proměny společnosti ve státu a ve válce. Praha, 2015, s. 62–68.
Noc popravených básníků. Maskil, 5772, č. 9, s. 8–9.
Ladino a judeo-španelstina. Maskil, 5770, č. 4, s. 10–12; 5770, č. 5, s. 6–7.

 

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Petr Jan Vinš