Mohammed Hassan

Mgr. Mohammed Hassan vystudoval český jazyk na katedře slovanských jazyků na Fakultě Al-alsun na Univerzitě Ain Šams v Káhiře. Během svého dvouletého působení jako asistent na Ain Šamsu dostal vládní stipendium na bakalářské a navazující magisterské studium od české vlády (v roce 2006). Na Ústavu bohemistických studií vystudoval obor čeština pro cizince. V současné době pracuje hlavně jako překladatel a tlumočník na ambasádě státu Kuvajt a jako lektor arabštiny a egyptského dialektu v jazykové škole Džám-e džam. Na KBV vyučuje praktický kurs arabského jazyka.

Rozvrh

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Mohammed Hassan