Magdalena Křížová

Mgr. Magdalena Křížová je absolventkou oboru hebraistika na FF UK. Zabývá se moderní izraelskou hebrejskou literaturou a z její překladatelské dílny vyšla již celá řada překladů. Uvedla na českou scénu díla A. B. Jehošuy (romány Milenec, Molcho, Cesta na konec tisíciletí a Pan Mani), přeložila také díla Sajjida Kašuy, Etgara Kereta nebo Amira Gutfreunda a dalších autorů. Na naší katedře vyučuje moderní hebrejskou literaturu se zaměřením na problematiku překladu.

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Magdalena Křížová