Hodina pravdy

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Dovolujeme si připomenout opatření, spojená s protestními akcemi, které se uskuteční v úterý 28. března:

  • Vedení fakulty i katedry podporuje organizátory protestních akcí.
  • Realizace/zrušení/změna tématu výuky do 14h je na dohodě vyučujících se studentkami a studenty – ti jsou však automaticky omluveni, pokud se chtějí účastnit akcí na hlavní budově. 
  • Od 14h je vyhlášeno děkanské volno pro akademiky, technicko-hospodářské pracovníky (THP) i studenty.

Za vedení Katedry Blízkého východu bychom Vás – akademiky i studenty – chtěli poprosit, abyste zvážili svou účast na odpoledním protestním pochodu. Dlouhodobé podfinancování humanitních oborů, včetně jejich plíživé společenské dehonestace, velmi silně dopadá specificky na tzv. „malé“ obory, mezi něž blízkovýchodní i židovská studia patří. Ani ministerský, ani rektorátní model financování neposkytuje ani základní financování oborů, pro něž je zásadní výuka v malých skupinách – týká se to nejen blízkovýchodních jazyků. Naše obory přežívají pouze díky externím zdrojům a odhodlání napříč vedeními fakulty i tyto „nerentabilní“ obory na FF UK udržet.

Děkujeme za již projevenou podporu ze strany studentek a studentů. Problém chápeme jako společný, dotýkající se celé akademické obce. Přetížení a frustrovaní vyučující těžko mohou poskytovat tak kvalitní výuku, kterou naši studenti mají právo očekávat. Nebudeme-li schopni našim administrátorům poskytnout důstojné pracovní podmínky, sami se utopíme v bující administrativě. Z nespokojených studentů, kteří s lítostí hledí na své vyučující, těžko vyrostou nadšení doktorandi. A z doktorandů, kteří vedle studia a výzkumu musejí na plný úvazek pracovat, nebudou mladí špičkoví akademici, kteří zajistí budoucnost našich oborů.

Informace k protestním akcím humanitních a dalších fakult v rámci celé ČR naleznete na tomto webu: https://hodinapravdy.cz/program-praha/.

Rádi se s Vámi sejdeme příští úterý ve 15h na náměstí Jana Palacha.

S pozdravem,

Pavel Sládek a Katarína Palčová

Úvod > Novinky > Hodina pravdy