Informace o kuvajtských vládních stipendiích pro akademický rok 2022/2023

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií viru Covid-19 obnovila kuvajtská vláda možnost stipendijního pobytu pro tři zájemce o studium arabského jazyka na Language Teaching Center na Kuwait University pro rok 2022-23. Stipendium pokrývá studium v délce 1 roku (tři trimestry: první, druhý a letní) se zahájením v polovině září 2022. Podle stanovených pravidel se o stipendia mohou ucházet občané ČR ve věku 18 – 30 let.

Případné zájemce žádáme o zaslání naskenovaných přihlášek na emailovou adresu velvyslanectví ČR v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz, a to nejpozději do 14.8.2022.

Přihláška musí obsahovat:

  • motivační dopis a CV v anglickém jazyce s uvedením kontaktních údajů;
  • sken dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kandidáta (tj. maturitní vysvědčení nebo jeho ekvivalent a vyšší)zatím bez nutnosti ověření vv Kuvajtu v Praze;
  • sken datové stránky pasu (kuvajtská strana požaduje platnost nejméně dva roky);
  • sken pasové fotografie.

Velvyslanectví následně vybere tři z kandidátů a nominuje je oficiální cestou kuvajtské straně.

Tito kandidáti pak budou muset v další fázi zaslat na adresu Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu (cestou DHL nebo jiného poskytovatele) následující dokumenty:

  • kopii dokladu o dosaženém vzdělání (tj. maturitní vysvědčení nebo jeho ekvivalent a vyšší), ověřenou Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze;
  • potvrzení o trestní bezúhonnosti ověřené Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze;
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ověřené Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze;
  • skenovou kopii datové stránky pasu s platností nejméně než dva roky;
  • 4 osobní fotografie s modrým pozadím (pasový formát);

 

tak, aby mohly být zaslány na Kuvajtskou univerzitu do 1.9.2022. Zároveň žádáme o paralelní zaslání naskenovaných všech požadovaných a potvrzených dokumentů na email Velvyslanectví ČR v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz.

Finanční podpora pro české studenty ze strany kuvajtské vlády zahrnuje měsíční kapesné ve výši 100 kuvajtských dinárů (1 KWD je cca 75 Kč) a dalších 100 KWD na začátku každého semestru na pořízení učebnic a studijních materiálů. Dále vláda bezplatně poskytne ubytování na studentských kolejích a zajistí dopravu mezi fakultami a případné letenky pro cesty do Kuvajtu a zpět s Kuvajtskými aeroliniemi.

Úvod > Novinky > Informace o kuvajtských vládních stipendiích pro akademický rok 2022/2023