Distanční studium na KBV – podzim 2021

Všichni vyučující na FF UK jsou připraveni na distanční výuku, která bude kombinovat různé formy. Přednášky a semináře budou probíhat online v reálném čase podle běžného rozvrhu. Východiskem bude nejčastěji aplikace MS Teams, k níž jsme pro vás připravili stručný manuál. Název týmu katedry je elearning – Katedra Blízkého východu, prosíme, vyzkoušejte si, že vám funguje připojení.

Abychom usnadnili přístup studentů k výukovým materiálům, rozhodli jsme se ve větší míře využívat systém Moodle. Pokud vyučující tuto platformu využívá, naleznete zde nejčastěji literaturu k danému kurzu, multimediální odkazy, detailní sylabus nebo rozpis témat, v případě jazykové výuky pak řadu aktivit přímo spojených s výukou.

Prosíme, ujistěte se, že v informačním systému (SIS) máte platnou e-mailovou adresu, aby vás mohli vyučující kontaktovat. Kontakty na vyučující také vždy naleznete v SIS – v případě nejasností neváhejte kontaktovat přímo vyučující nebo kohokoli z koordinátorů.

Návod ke stažení: Microsoft Teams pro studenty

Více informací najdete na: elearning.ff.cuni.cz

 

Úvod > Novinky > Distanční studium na KBV – podzim 2021