Arabská literatura v českém překladu

Svět knihy, Profesní forum, pátek 24. září 2021, 18:00 – 18:50 

Pořad představí výsledky studie zabývající se překladem arabské literatury do češtiny, vypracované v rámci evropského projektu zkoumajícího postavení arabské literatury v Evropě jako jednoho z aspektů mezikulturního dialogu. Projekt uvede Alexandra Büchler, ředitelka platformy Literature Across Frontiers, v diskusi s autorkou studie Mgr Adélou Provazníkovou a předními překladateli a propagátory arabské literatury doc PhDr Františkem Ondrášem a Dr Jitkou Jeníkovou. 

Pořad uvádí Literature Across Frontiers 

Projekt podpořila Nadace Anny Lindhové

Úvod > Novinky > Arabská literatura v českém překladu