Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ Letní semestr 2021/2022

Katedra Blízkého východu FF UK organizuje v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže na následujících univerzitách:

• Německo, Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik (2×5 měsíců) – studijní pobyt

• Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra klasickej a semitskej filológie (2×5 měsíců) – studijní pobyt

• Německo, Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut (2×5 měsíců)

• Nizozemské království, Universiteit van Amsterdam, Department of Jewish Studies (1×5 měsíců)

• Španělské království, Universidad de Granada, Katedra semitských studií (2 x 5 měsíců)

• Polská republika, Uniwersytet Wrocławski, Taube Department of Jewish Studies (2 x 10 měsíců)

• Spojené království Velké Británie a Severního Irska, University of Edinburgh, Department of Islamic and Middle Eastern Studies (3 x 10 měsíců)

Termín uzávěrky výběrového řízení na KBV je neděle 26. září 2021 do 23:59. Do tohoto termínu prosím zašlete 1) curriculum vitae, 2) motivační dopis (max. 500 slov) s uvedením adresy, ročníku a programu, 3) doklad o jazykové způsobilosti a 4) výpis studijních výsledků na e-mailovou adresu katarina.palcova@ff.cuni.cz. Do stejného termínu je nutné založit si přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/webapps

Požadavky pro výběrová řízení:

  1. Stručný životopis (v českém jazyce)
  2. Motivační dopis (max. 500 slov)
  3. Doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2)
  4. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

Podmínky: Student musí být během celého výjezdu počínaje nominací zapsán ke studiu (vč. kombinovaného studia) na FF UK. Vyjet lze nejdříve ve 2. ročníku Bc. studia. O místa v programu Erasmus+ se mohou ucházet také studenti, kteří již v minulosti vyjeli v rámci programu Erasmus. Studenti jiných oborů si musí předem vyžádat svolení přijímající katedry/ústavu (stačí domluvit e-mailem).

 

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

Formální – zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí.

  • Bodové ohodnocení
  • Stručný životopis (1 – 5b)
  • Motivační dopis (1 – 5b)
  • Jazyková způsobilost (1 – 5b)
  • Studijní průměr dle SIS (1 – 5b)

5 b         1,0 – 1,25

4 b         1,25 – 1,5

3 b         1,5 – 2,0

2 b         2,0 – 2,5

1 b         2,5 – 3,0

0 b         3,0 – …

 Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.

Úvod > Novinky > Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ Letní semestr 2021/2022