Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ 2021/2022

Katedra Blízkého východu FF UK organizuje v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže na následujících univerzitách:

• Německo, Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik (2×5 měsíců) – studijní pobyt

• Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra klasickej a semitskej filológie (2×5 měsíců) – studijní pobyt

• Německo, Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut (2×5 měsíců)

• Nizozemské království, Universiteit van Amsterdam, Department of Jewish Studies (1×5 měsíců)

• Španělské království, Universidad de Granada, Katedra semitských studií (2 x 5 měsíců)

• Polská republika, Uniwersytet Wrocławski, Taube Department of Jewish Studies (2 x 10 měsíců)

• Spojené království Velké Británie a Severního Irska, University of Edinburgh, Department of Islamic and Middle Eastern Studies (3 x 10 měsíců)

Přihlášky můžete podávat již od 22. února 202. Termín uzávěrky výběrového řízení na KBV je středa 17. března 2021 do 10:00. Do tohoto termínu prosím zašlete curriculum vitae a motivační dopis (max. 500 slov) s uvedením adresy, ročníku a oboru na e-mailovou adresu katarina.palcova@ff.cuni.cz. Do stejného termínu je nutné založit si přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/webapps

Podmínky: Student musí být během celého výjezdu počínaje nominací zapsán ke studiu (vč. kombinovaného studia) na FF UK. Vyjet lze nejdříve ve 2. ročníku Bc. studia. O místa v programu Erasmus+ se mohou ucházet také studenti, kteří již v minulosti vyjeli v rámci programu Erasmus. Studenti jiných oborů si musí předem vyžádat svolení přijímající katedry/ústavu (stačí domluvit e-mailem).

Úvod > Novinky > Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ 2021/2022