Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací 2020/2021

Obory a programy zajišťované KBV využívají možnosti upřesnit výchozí celofakultní předpisy a vyžadují odevzdání závěrečných prací před obhajobou v zářijovém období v dřívějším termínu. Důvodem je obtížnost zajištění kvalitních posudků a konzultací se školiteli v letním období, kdy pracovníci FF UK povinně čerpají dovolenou nebo vyjíždějí na zahraniční konference. Pro akademický rok 2020/21 jsou data odevzdání závěrečných prací následující: 

Termíny státnic (BZK, SZZK) na katedře  Odevzdání závěrečné práce nahráním do SIS Poznámka
1. – 5. 2. 2021 2. 1. 2021 tj. 30 dní před počátkem období pro obhajoby
14. – 18. 6. 2021 15. 5. 2021 tj. 30 dní před počátkem období pro obhajoby
1. – .8. 9. 2021 28. 6. 2021 posunutý termín

 

O odklad odevzdání pro zářijové obhajoby nejvýše do standardních 30 dní před počátkem období pro obhajoby lze žádat vedoucího katedry před uplynutím výše uvedených termínů (používejte, prosím, univerzálního formuláře žádosti a podávejte na sekretariát KBV)Prodloužení termínu vám rádi povolíme, pokud bude souhlasit školitel práce. 

 

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., v. r. 

ředitel KBV

22. 7. 2020

Úvod > Novinky > Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací 2020/2021