Prof. Jaroslav Oliverius (1933-2020)

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 13. srpna zemřel prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. (1933-2020), profesor Karlovy univerzity, jeden z nejvýznamnějších českých arabistů a hebraistů, spoluautor učebnice spisovné arabštiny a egyptské hovorové arabštiny a překladatel arabské literatury.

Od roku 1961 působil na Katedře Blízkého východu FF UK, kde vychoval několik generací studentů arabistiky a hebraistiky.

 

 

 

Úvod > Novinky > Prof. Jaroslav Oliverius (1933-2020)