Jazykové pobyty v Ománu – Jaro 2020

Katedra Blízkého východu nabízí stipendia studentům FF UK na osmitýdenní jazykový pobyt v Ománu (1. 3. 2020 – 23. 4. 2020). Intenzívní kurs je určen především studentům oboru arabistika, hlásit se však mohou i další uchazeči se znalostí arabského jazyka, odpovídající absolvování prvního ročníku oboru arabistika. Výuka v rozsahu 160 vyučovacích hodin je doplněna o další vzdělávací a společenské aktivity, takže účastníci poznají také ománskou kulturu a dostanou se do neformálního kontaktu s místními lidmi.

Podpora, přidělená formou stipendia, pokrývá veškeré základní nutné náklady (letenku, vízum, zdravotní pojištění, kurzovné, ubytování a stravování). Podmínkou udělení stipendia je úspěšné splnění vstupních požadavků přijímající instituce. Úspěšné absolvování kurzu na odpovídající úrovni, potvrzené získáním certifikátu, nahrazuje účast na oborové výuce arabského jazyka v příslušném semestru. Počet míst je omezen.

Uchazeči zasílají vyplněnou žádost Kataríně Palčové do 12. 1. 2020. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na dr. Bielického.

Více informací o instituci: http://sqca.edu.om/ 

Žádost o poskytnutí stipendia na studijní pobyt v Ománu

Úvod > Novinky > Jazykové pobyty v Ománu – Jaro 2020