„Jeruzalém na Labi“ v 18. století

 Úterý, 10. prosince

 18:00

 Auditorium OVK (3. patro), Maiselova 15, Praha 1

Židé v Kolíně tvořili od 16. století jednu z největších židovských obcí v českém království. Mezi důležité zdroje informací o vnitřním životě této komunity patří soupis vedoucích činitelů její synagogy z let 1730-1783. Tento významný pramen umožňuje poznání každodenního života Židů nejen v Kolíně, ale i v širším regionálním kontextu. Nedávno knižně vydaný překlad původního rukopisu, provázený bohatou analýzou, umožňuje nejen blíže proniknout do fungování židovské pospolitosti v Kolíně a jejích institucí, ale přibližuje také podrobnosti vypovídající o rodinných vztazích a vazbách včetně života žen. Besedy o Knize představených kolínské synagogy 1730-1783 se zúčastní překladatelka tohoto jedinečného pramenu a autorka úvodní stati Olga Sixtová z Katedry Blízkého východu FF UK a lektor publikace, historik Alexandr Putík z Židovského muzea v Praze. Moderuje publicista Petr Brod. Kniha bude na místě k prodeji.
Vstup volný.

Vstupné: zdarma

Pořádá Židovské muzeum v Praze.

Úvod > Novinky > „Jeruzalém na Labi“ v 18. století