Současný islám: Tendence a dynamika

Kolega Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu AV ČR vydal brožurku Současný islám: Tendence a dynamika, která je součástí popularizačního projektu „Věda kolem nás“ – a jako taková je zdarma k dostání ve všech knihkupectvích Academia a v elektronické podobě pak na webových stránkách: http://www.vedakolemnas.cz/

Publikace Současný islám: Tendence a dynamika nabízí pohled na problematiku, jejíž zpracování dosud, v laikům přístupné stručné formě, v češtině postrádáme. Jedná se především o čtenářsky vstřícné shrnutí stěžejních trendů a  tendencí formujících soudobé dění v rámci dnešního „světa islámu“, které má ambici obohatit řadu u nás dostupných, ať již původních, či přeložených, studií věnovaných zpravidla různým soudobým projevům islámu, převážně v podobě teritoriálně či tematicky vymezených případových studií (case studies), o jisté širší zamyšlení. Publikace tak přibližuje aktuální procesy v „muslimském světě“ v jejich úplnosti, proměnlivosti i rozporuplnosti a zahrnuje, mimo jiné, i následující položky: eroze autorit; nárůst sunnitsko-šíitské řevnivosti; vzedmutí milenialismu; šíření tzv. globální muslimské identity; nárůst radikalismu; „laicizace“ islámu v proměnách informačního věku, ale též různé liberálně profilované tendence.

Publikace ke stažení: Současný islám

Úvod > Novinky > Současný islám: Tendence a dynamika